Waldorfská škola – jak funguje a jejích 15 podivností

folder_openNezařazené

Neznám rodiče, který by pro své dítě nechtěl to nejlepší. Alternativní vzdělávání přináší jiné metody učení. Co je jiné není nutně špatné. Waldorfská škola se těší velké oblibě u těch, kdo ji okusili. Co myslíte, bude toto sousto chutnat i vám? V následujících řádcích zjistíte, jak to na waldorfské škole chodí, v čem je zvláštní oproti té „normální“ a v čem je její hlavní plus.

Waldorfská škola jako škola pro život 

Waldorfská škola je alternativním výchovně-vzdělávacím programem. Od klasických základních škol se výrazně liší. Je to škola, která chce dítě připravit na život nejen v oblasti znalostí, ale též rozvojem sociálních a tvůrčích dovedností.

Kdy vznikla waldorfská škola?

Za základy waldorfské pedagogiky stojí rakouský filosof, esoterik a sociální myslitel Rudolf Steiner s jeho anthroposofickou antropologií. První pedagogické a pedagogicko-léčebné zařízení vznikají v roce 1919. 

Jak funguje Waldorfská škola?

Tato alternativní škola je dvanáctiletá všeobecně-vzdělávací instituce. Slouží pro děti všech sociálních vrstev. Hlavní myšlenkou waldorfské pedagogiky je všímat si, jak fungují jednotlivé vývojové kroky dítěte a mladého člověka. Jak se mění a rozvíjí jeho vztah ke světu a schopnost učit se. Z těchto poznatků pak vzniká samotný učební plán, metody i obsah výuky na waldorfské škole. 

Co je typické pro waldorfskou školu?

 • Učební plán je upravený na míru potřebám a schopnostem dítěte, které se rozvíjí v čase.
 • Motivátor k výkonu není známkování, nýbrž osobní zájem.
 • Místo známkování je slovní hodnocení.
 • Ve vyučování se aplikuje prolínání témat a spojitost mezi jednotlivými obory.
 • Učební plán je souhrou vědy, umění a duchovních hodnot.
 • K metodám výuky patří obraz, rytmus a pohyb.
 • Nechybí spousta pohybových aktivit.
 • Učebnice a pracovní sešity nahrazují žákovské pracovní a epochové sešity.
 • Jazyky se učí dříve než na běžné škole, číst a psát naopak později.
 • Umělecké předměty jsou nedílnou součástí (hudební, výtvarná a dramatická výchova).
 • Pro vyučovací proces se využívají témata pro různé ročníky.
 • Učitel a žák se navzájem respektují.
 • Oblíbená je výuka pomocí zážitku.
 • K memorování pomáhá rytmika.

Jak se učí na waldorfské škole?

Vzdělávací standardy vydané Ministerstvem školství jsou tradiční náplní výuky. Nad to vše se ale děti učí praktické a umělecké předměty. Nuda rozhodně nehrozí, neboť učební plán je bohatý. Například pletení, knihařství, tkaní, zahradnictví nebo zeměměřičství se na běžné základní škole nenaučí. Důvod pro tak bohatý učební plán je prostý – pedagogové chtějí dát dětem co největší šanci najít, co je baví a v čem jsou obdarovány.

Epochy

Hlavní předměty se učí v tzv. epochách. Jde o dvouhodinový blok vyučování. Ten se dále dělí na část rytmickou, vyučovací a vyprávěcí. Jedno téma se probírá po dobu 3 až 4 týdnů. 

Během epochy se střídají činnosti, které zapojí různé části osobnosti žáka – hlava, srdce, tělo. Složení epochové bloku vypadá následovně:

 • úvodního přivítání,
 • hudební složky,
 • organizace a plán dne,
 • opakovací části navazující na učivo z předešlých dnů,
 • pohybově-rytmická části – pohyb (účel nejen k fyzickému cvičení, ale taky k mentální relaxaci), rytmičnost k memorování,
 • zavedení nové látky, výklad a zápis podstatných věcí z nově probrané látky do epochového sešitu,
 • vyprávění.

Předměty mimo hlavní se vyučují v klasických vyučovacích hodinách.

Pro jaké děti je waldorfská škola vhodná?

Pro každé dítě, které je zralé pro školní docházku. Děláte si obavy, že by vašemu dítku přinesla méně, než klasická základka nebo školka? Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Odpověď zní: bát se nemusíte! Nenaučí se méně. Naučí se učit nad rámec. Nebude odsouzeno k biflování a strojovému učení. Vyučovací látku jde naservírovat přímo na talíř. A nebo ji prvně „uvařit“. Jedině tak se ale nejlépe pozná, z čeho se vaří. Nebo ne? A to je právě ten zážitek z vyučování, který alternativní školy nabízí.

V ČR máme kolem pěti desítek waldorfských škol. Mezi nimi jsou mateřské a základní školy, střední školy a lycea. Jedna ze základní škol pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě metody waldorfské pedagogiky. Stejně tak funguje střední praktická škola, která je určena pro žáky s mentálním hendikepem.

Nebo vás ještě napadá, jakou alternativu zvolit? Mrkněte jak funguje montessori pedagogika nebo domácí vzdělávání.

Tags: , ,

Related Posts

Menu