Co je montessori škola? A je vhodná i pro vaše dítě?

folder_openNezařazené

Alternativní vzdělávání je často synonymem školy hrou. Jednou z nich je montessori škola, která nabízí výchovně-vzdělávací program pro děti předškolního a školního věku. Jak to v montessori škole funguje, z čeho pedagogický směr vychází a byla by vhodná pro vaše dítě? Zjistíte také, jak vypadá montessori třída. A jestli dětem nedělá přechod do klasické školy problémy.

Montessori pedagogika nechává dítě ukazovat cestu 

Rádi byste své dítě zařadili do alternativního vzdělávacího programu? Montessori patří k nejoblíbenějším alternativám. Nejen, že vzdělává, ale též vychovává a podporuje dítě v rozvíjení poznatků a dovedností. V učení není žádný stres, spěch a abstraktní memorování skutečností. Koncept montessori pedagogiky vychází z myšlenek Marie Montessori – italské lékařky a pedagožky. 

Dítě je tím, kdo ukazuje cestu. (Maria Montessori)

Velký význam mají potřeby dítěte a schopnost je poznat a respektovat. Učitel je pomocník a rádce. Čeká na správnou chvíli, kdy je žák schopen přijmout nové vědomosti. Montessori pedagogika patří k vývojově nejvhodnějším modelům výuky pro děti mateřských i základních škol. 

Jak funguje montessori škola? Opírá se o tyto principy

Montessori pedagogika pohlíží na jedince s respektem k jeho vývojové fázi, pohlaví, sociálnímu původu. Opírá se o principy montessori pedagogiky. Které to jsou a jaký mají ve výuce význam?

Svoboda a samostatnost

Dítě se svobodně rozhoduje, kdy, kde a s kým chce pracovat. Nedílnou součástí svobody je zodpovědnost, kterou následky svého počínání přebírá.

Připravené prostředí 

Vhodné prostředí odpovídá aktuálním vývojovým potřebám jedince v jeho etapě senzitivního období.

Chci se učit aneb senzitivní fáze

Už jste se někdy setkali s tím, že najednou mělo vaše dítě nadměrnou touhu něco vědět? Třeba znát čísla, barvy, zvuky zvířat? To znamená, že přišlo jeho senzitivní období. Objevit ho a nasytit jej v tu pravou chvíli – to je cíl montessori.

Propojené a celostní učení 

Spojitost mezi vzdělávacími oblastmi je důležitá. Proto se do procesu učení zapojují jak tělesné, tak duševní činnosti.

Polarizace pozornosti

Co napomáhá pozornosti? Zvolit si svou činnost nebo ji vyměnit, kdykoliv budu chtít.

Pohyb jako nedílná součást 

Pohyb se s intelektem doplňuje. Během hodiny se v lavicích nesedí a děti se volně pohybují. 

Práce s chybou

Chyba patří k učení. Cílem je ji najít a napravit.

Uchopitelnost

K logickému pochopení konkrétní věci pomáhá osahání rukama (názorné pomůcky).

Práce s pochvalou

Pochvala není hlavní motivátor, proto se užívá střídmě.

Věková heterogenita

Práce ve věkových skupinách (3 až 6, 6 až 9 a 9 až 12 let) buduje vztahy plné ohleduplnosti a rozvíjí komunikaci.

Vedení 

Heslo pomoz mi, abych to dokázal sám, je ústřední myšlenkou vedení. Aplikují ji učitelé i rodiče.

Dítě se utváří samo

Kontakt s prostředím přináší podněty. Dítě se samo rozhodne, kterým se nechá ovlivnit, kdy a jak.

Partnerský přístup

Spolupráce na pravidlech dává větší naději k dodržování a zároveň příležitost budovat sebeúctu.

Jak to vypadá v montessori třídě? 

 • Ve třídě nejsou lavice nebo učitelská katedra.
 • Jedno vyučování trvá dva bloky o 90 minutách. Mezi nimi je půlhodinová pauza.
 • Prostředí je plné montessori pomůcek a materiálů, které působí na všechny smysly.
 • Každé dítě si volí, co se naučí. Dodržuje svůj týdenní a měsíční učební plán.
 • Za učení je zodpovědný žák. Dodržuje se rozsah Školního vzdělávacího programu.
 • Matematika se učí oblíbenou Hejného metodou.
 • Třída má dostatek prostoru k volnému pohybu,
 • Během výuky neslyšíte žádný pasivní výklad.
 • Práce probíhá samostatně i ve skupinách nebo ve dvojicích.
 • Známky a tresty jsou nahrazeny slovním hodnocením,
 • Učitel motivuje a nasměrovává.
 • Potřeby – jako poznávání, objevování a učení se – jsou hlavní motivátory. Nikoliv známkování.

Je montessori škola pro moje dítě vhodná?

To závisí především na vás, jakožto rodiči. Proč? Když budete s tímto stylem výuky souznít, bude to fungovat. Ale je pravdou, že řízená výuka některým dětem vyhovuje mnohem více. Zejména i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je problémem samostatnost při práci, volný učební plán nebo nedostatečné učební podklady (učebnice). 

Jak děti z montessori škol zvládnou přestup na střední?

Budou všechno umět? Nebudou v něčem pozadu? Nerozválcuje je systematičnost výuky? Stihnou to? To jsou určitě otázky, které v myšlenkách běží každému rodiči.

Nebojte, zvládají to velmi dobře. To je zkušenost montessori pedagogů. Nejtěžší k zvládnutí většinou bývá pasivní sezení v lavici

Žáci z montessori tříd jsou zvyklé na velkou samostatnost a zodpovědnost vůči svému učení. Písemky, zkoušení a úkoly jim proto problémy nedělají. Výhodou je, že alternativní montessori škola dává dítku možnost se mnohem lépe poznat. Přechod na střední školu je mnohem snazší, neboť ví, co ho bude bavit.

Montessori školy v ČR

Mateřské a základní školy aplikující montessori metodu nejsou tak rozšířené, jako klasické. To je pochopitelné. Pokud jednu máte ve svém městě, jste šťastlivec. 

V ČR je jich více než 30. A koncentrovány jsou převážně ve velkých městech. Co myslíte, vyplatí se vám do takové školy s dítětem dojíždět?

Related Posts

Menu